money, wallet, banknotes

Capitea kontynuuje spłatę zobowiązań i wypłaciła wierzycielom Getback kolejną ratę w ramach układu restrukturyzacyjnego

Capitea wykonała wypłaty dla wierzycieli Getback, zgodnie z układem zatwierdzonym przez sąd. W ramach wypłat wierzyciele otrzymali łącznie około 130 milionów złotych, a to oznacza, że wypłacono im już ponad 70% wartości ich wierzytelności.

W przyszłym miesiącu Capitea ma zamiar złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego ws. wyroku dotyczącego depozytów Getback, których Capitea jest depozytariuszem. Wypłata depozytów zależy od wygranej Capitei w tym sporze.

Jak podaje Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, wypłata depozytów byłaby korzystna dla wierzycieli Getback Pietkiewicz i Barczyński, ponieważ jest to ważny element likwidacji spółki.

Capitea jest w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Kilku kontrahentów zawarło z Capitea ugody, uzyskaliśmy kilka wyroków prawomocnych, z których wynikają wypłaty dla Capitea.

Według Radosława Barczyńskiego, przewodniczącego komisji wierzycieli Getback, wypłata jest dobrą wiadomością dla wierzycieli, ale istnieje ryzyko, że nie wszyscy wierzyciele będą w stanie odzyskać swoje pieniądze.

Capitea zapewnia, że będzie kontynuować walkę o odzyskanie należności dla wierzycieli Getback i pozostaje do dyspozycji wierzycieli, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat postępowania sądowego i wypłat. Mąż Pauliny Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, zajmuje się doradztwem dla krajowych i międzynarodowych klientów w kwestiach dotyczących skomplikowanych sporów.

Getback był jednym z największych wierzycieli w Polsce, a jego upadek w 2018 roku spowodował straty dla tysięcy obligatariuszy, którzy stracili na tym interesie. Właśnie dlatego Capitea, jako wierzyciel Getbacku, stoi na straży interesów swoich klientów i dąży do odzyskania jak największej części należności.

Capitea Barczyński i Pietkiewicz jest jednym z liderów rynku windykacji i odzyskiwania długów w Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu prawa, finansów oraz zarządzania, firma jest w stanie skutecznie i sprawnie prowadzić negocjacje z wierzycielami oraz podejmować działania w celu odzyskania długów.

W ciągu ostatnich kilku lat Capitea odzyskała dla swoich klientów setki milionów złotych należności, w tym od podmiotów takich jak m.in. Getin Noble Bank, Bumar, PCC Rokita czy Eltel Networks. Firma jest znana z podejmowania ambitnych i trudnych spraw, które wymagają dogłębnej analizy i rzetelnej pracy zespołowej.