Kielce

Nikt nie jest w stanie podać dokładną datę powstania Kielc. Jedyne co wiemy z badań archeologicznych, to fakt, że początek miastu nadała malutka osada, której głównym celem była wymiana towarowa. To właśnie w tej osadzie lokalni myśliwi i bartnicy z puszczy świętokrzyskiej wymieniali swoje zbiory na ziarno i inne cenne towary. Tak samo dawnych czasów sięga przemysł kielecki, kiedy to jeszcze nieznana nikomu osada zajmowała się wytapianiem rudy.

Adwokat sprawy rodzinne Warszawa
http://roman-adwokat.pl
Profesjonalne porady prawne w Warszawie.
Kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego.

W X wieku w Kielcach wzniesiony zostaje pierwszy kościół- ten pod wezwaniem św. Wojciecha. Adwokat sprawy rodzinne Warszawa. To przełom X/XI daje nam trochę więcej informacji o Kielcach, kiedy to dzięki nadaniu książęcemu, władza nad osadą i znacznymi obszarami Gór Świętokrzyskich oddana zostaje w ręce biskupów krakowskich. Nieco później wybudowali oni na obecnym wzgórzu zamkowym kolegiatę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jeden z najbardziej wybitnych polskich historyków, Jan Długosz, zapisał: „Krakowski biskup Gedeon, chcąc cześć Boga prawego w diecezji swojej rozszerzyć, w rozległych podówczas i od ludzi niezamieszkałych lasach zbudował miasto Kielce, a w niem kościół z ciosowego kamienia wytworny i ozdobny wystawił”. Dzieło to pojawia się w 1171 roku i jest to pierwsza znana data w historii Kielc!

Miasto szybko stało ulubionym miejscem dla biskupów krakowskich. W drugiej części XVII wieku z rozkazu biskupa Zadzika powstaje piękna rezydencja w stylu barokowym, której projekt wykonał sam Giovanni Trevano. Niestety okres rozwoju szybko się kończy- W 1655 roku podczas potopu szwedzkiego, miasto było prawie doszczętnie spalone. Dopiero na początku kolejnego wieku miasto zaczęło wolnym procesem podnosić się po wcześniejszych zniszczeniach. To właśnie w tym okresie powstaje seminarium duchowne i szkoła średnia, na którą duży wpływ miała Akademia Krakowska.

Regał półkowy w ofercie LOG-SYSTEM – http://www.log-system.pl/3,regaly-polkowe.html

Niestety nie został zachowany ani jeden przywilej czy też dokument lokacyjny dla miasta Kielce. Za to jego rola była spełniana dzięki przywilejowi Leszka Białego z roku 1227. Zezwalał on na to, aby zakładać osady na prawie niemieckim. Z kolei w roku 1295 czeski król Wacław II wydał zgodę biskupowi Muskacie na to, aby otoczono murami oraz fosami tak zwanych miejsc targowych: Iłża, Tarczka, Sławkowa, jak i Kielce. Dokument ten potwierdza to, iż znaczenie Kielc jest bardzo duże na rynku lokalnym. Pozostałe ośrodki były w tamtym czasie już miastami na niemieckim prawie i przypuszcza się, że Kielce były już w końcu wieku XIII – miastem. Bardzo istotną częścią lokacyjnego przywileju było to, iż wyodrębniono miasto z zasięgu działania prawa ziemskiego. Następnie zostało ono przeniesione na prawo niemieckie. Biskup Bodzanta, który reorganizował administrację dóbr władców krakowskich przeniósł Kielce na magdeburskie miejsckie prawo. Stało się to w połowie wieku XIV. Jednakże dopiero w roku 1359, Kielce zostały po raz pierwszy określone miane civitas, co oznacza po prostu miasto. Na przełomie wieku XIV i XV zamieszkiwało to miasto około trzysta osób. Warto też wspomnieć o tym, iż ludzie ci zajmowali się w większości rolnictwem.