Certyfikat MSC - Łańcuch Dostaw

Przetwarzanie ryb i owoców morza – łańcuch dostaw MSC

Ryby i owoce morza są ważnymi składnikami diety, ale bardzo często ich łańcuch dostaw jest przemilczany. Proces przetwarzania ryb i owoców morza odbywa się w wielu miejscach, a ostateczne produkty trafiają do konsumentów na całym świecie. Przybliżmy temat przetwarzania ryb i owoców morza oraz ich łańcuch dostaw.

Proces przetwarzania zaczyna się od połowu lub hodowli ryb i owoców morza. Ryby są poławiane w oceanach, jeziorach lub stawach, podczas gdy owoce morza pochodzą z akwenów morskich lub lagun. Połowy i hodowle wykonywane są za pomocą różnych metod, w tym tradycyjnych połowów rybackich, połowów wielkonakładowych i hodowlanych, a także oczyszczanie dna morskiego lub oceanicznego.

Po pozyskaniu surowca następuje proces przetwarzania. Na każdym etapie przetwarzania stosuje się odpowiednie techniki konserwowania produktu i utrzymania jakości. Produkty te są czasami marynowane, solone, suszone lub mrożone; inne techniki obejmują peklowanie lub puszczanie na fumigację. Wszystko to ma na celu zachowanie smaku, tekstury i niezbędnych składników odżywczych.

Do przetwarzania owoców morza i ryb wykorzystywane są również środki transportu, takie jak samochody ciężarowe lub kontenery morskie. Te środki transportu umożliwiają szybkie dostarczanie produktów do miejsca przeznaczenia bez uszczerbku na ich jakości.

Podczas całego procesu ważne jest zachowanie wysokich standardów higienicznych oraz stosowanie procedur bezpieczeństwa żywności, aby zapewnić bezpieczne spożywanie produktu końcowego. Zapewnia to certyfikat MSC, który zdobyć można m.in. przez firmę Global Quality. Przygotowanie tych produktów odbywa się w różnych etapach, w zależności od ich rodzaju. Przykładowo, przygotowanie ryb może obejmować czyszczenie, skręcanie i pakowanie. Z kolei owoce morza są czasami obierane i mrożone lub solone, aby je przechowywać.

Dla każdego produktu ważne jest monitorowanie temperatury i poziomu wilgoci podczas całego procesu przetwarzania oraz stosowanie procedur transportu i magazynowania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów. Dlatego ryby i owoce morza muszą być trzymane w określonych warunkach do momentu ich dostarczenia do klienta.

Łańcuch dostaw ryb i owoców morza obejmuje wszystkie etapy od uzyskania produktów świeżych, przez ich zamrożenie, a następnie transport do miejsca sprzedaży lub restauracji. Aby zapewnić bezpieczne spożywanie tych produktów, obowiązuje szereg procedur dotyczących warunków magazynowania i transportu oraz kontroli jakości. Wymagane jest także okresowe badanie produktu pod kątem patogenów bakteryjnych i innych czynników, takich jak metal ciężki lub toksyny mikrobiologiczne.