Matura międzynarodowa

Dlaczego warto ją zdawać?

Matura IB jest podstawą przyjęcia na czołowe uczelnie na całym świecie. Tylko w naszym kraju świadectwo matury międzynarodowej jest podstawą przyjęcia na większość ośrodków akademickich (w przypadku medycznych, które wymagają trzech ocen z przedmiotów uzgodniono przyjęcie dwóch przedmiotów i wyciągnięcie średniej z tamtych dwóch jako trzeciego wartość trzeciego przedmiotu).

Mini historia Matury IB

International Baccalaureate Organisation czyli Organizacja Matury Międzynarodowej powstała w latach 60 w Szwajcarii- podstawą tego była Międzynarodowa Szkoła w Genewie. Studio Nagrań. Pomysłodawcami byli nauczyciele i eksperci w edukacji, którzy szukali uniwersalnego egzaminu pozwalającego młodzieży się rozwijać. Organizacja Matury Międzynarodowej jest miejscem działającym na zasadzie przepisów prawa szwajcarskiego i zarządzanym przez Council of Foundation.  Największą liczbę szkół umożliwiających zdawanie takiej matury znajdziemy w krajach skandynawskich. Co roku do matury międzynarodowej przystępuje ok. 10 tysięcy uczniów reprezentujących 150 różnych narodowości.

Program zajęć

W szkołach IB obowiązuje dwuletni program nauczania- jest to kompromis między systemem nauczania, który preferuje głęboką specjalizację i tym, który jest bardziej ogólny. W Polsce system wprowadzony jest w dwóch ostatnich klasach liceum- jednakże każda szkoła osobno decyduje jak nabór do klas IB przeprowadzić. Celem nauki w takich klasach jest wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata i wprowadzenie odpowiedniej wiedzy uczniom.

Przedmioty obowiązkowe Matury IB

System IB działa tak, by każdy z uczniów wybierał po jednym przedmiocie z szczęściu grup. Szkoły prowadzące naukę w trybie Międzynarodowej Matury same decydują, które przedmioty z grup oferują. Grupy składają się z niżej wymienionych przedmiotów:
Grupa 1: Języka A- zwykle jest to język ojczysty+ nauka o literaturze

Grupa 2: Język B- drugi język (jest to język wykładowy i język, w którym będzie zdawana matura z pozostałych grup)
Grupa 3: Nauki społeczne- geografia, filozofia, ekonomia, historia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja
Grupa 4: Nauki eksperymentalne- fizyka, chemia, biologia, chemia stosowana, systemy środowiska i psychologia eksperymentalna
Grupa 5: Nauki matematyczne- podstawy matematyki, matematyka, matematyka zaawansowana, matematyka z elementami fizyki
Grupa 6: Przedmioty artystyczne- plastyka, film, łacina, muzyka, klasyczna greka lub trzeci nowożytny język obcy czasem też drugi przedmioty z grupy 3,4 lub 5.

Uczeń musi wybrać nie mniej niż 3 przedmioty na rozszerzonym trybie nauki (Higher Level). Higher Level różni się od Standard Level tym, że liczba godzin  wzrasta z 4 do 6 tygodniowo, egzamin jest cięższy a i program jest poszerzony o dodatkowe informacje. Dodatkowo ilości uczniów w klasie na zajęciach HL nie powinna przekroczyć 15.

Matura międzynarodowa w Słowaku

W Liceum nr VI klasa realizująca dwuletni program Matury IB zaczęła działalność 1 września 2008 r. Rok wcześniej jednak utworzona została klasa przygotowująca, która była przejściem między nauką w polskiej szkole na tą z nauką nastawioną na maturę IB. Przejście jest spore- wszystkie poza ojczystym i obcym prowadzone są w języku angielskim- co oznacza, że i w takim języku przeprowadzane są sprawdziany wiedzy.

Adrian Kłos